Verksamhet

jenni2”Allt för kunden”

”Working for you since 1980”. All vår verksamhet kretsar kring att leda och säkra våra kunders behov av effektiva lösningar för kommunikation, lagerhantering och distribution. Det gör vi genom våra engagerade medarbetare och vår långa erfarenhet av denna bransch.

Vår strategi är att jobba nära våra kunder, med hög servicegrad och trygga leveranser. Målet är att växa i takt med marknadens utveckling och kundernas behov.

Jenniki har helheten!