Kampanjer

Distribution betyder för oss efterbehandling av trycksaker. Vilket innebär kuvertering (manuellt och maskinellt) och paketering av kundens material. Ofta kommer våra kunders inlagor från olika tryckerier, adressaterna till utskicket kommer från något register medan kuverten oftast är beställda av oss på Jenniki. Vi tar på oss det totala ansvaret för att allt som ska skickas ut verkligen kommer med. Tajta tidplaner och höga förväntningar. Allt måste stämma och samspela.

Vi ser till att dina kampanjenheter trycks, printas, adresseras, förpackas och skickas i alla tänkbara och otänkbara format, färger och variabler.

Maskinell hantering

Den maskinella avdelningen består bland annat av C4-kuverterare med möjlighet till 6 inlagor + bokinläggare. Här finns också fyra stycken C5-kuverteringsmaskiner som klarar 1 till 6 inlagor. För att kunna kuvertera maskinellt måste kuverten vara fukthäftande och trycksakerna måste vara maskinanpassade. Här finns också ett flertal etiketterings- och falsmaskiner. Vi tar även emot adresser via mail för inkjetprinting. Du kan få adresserat, printat och frankerat på alla möjliga och omöjliga emballage.

Manuell hantering

Vissa kampanjer lämpar sig bättre för vår manuella sida. Exempelvis har vi stoppat saker som pennor, plåster, kapsylöppnare och snöskrapor i kuvert. Vi har till och med paketerat tomtedräkter med tillbehör i kartonger. Vi klarar allt i istoppsväg! Vår manuella avdelning sorterar, plockar, packar och skickar. Oavsett hur stora eller små upplagor och format du behöver hjälp med.

Porto

Porto är en stor bit när det gäller utskick, faktiskt den största om man ser till det ekonomiska. Jenniki har bra kontakter och stora kunskaper när det gäller portokostnader och sorteringsregler inom och utanför Sveriges gränser.