Vårt recept

jenni1Receptet är egentligen ganska enkelt. Jenniki tillhandahåller totalservice som ger en effektiv hantering av kunders material. Vår affärsidé är att erbjuda kundanpassade servicetjänster så att kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet! Vi tar med glädje hand om hela flödet. Från lagerhållning och print & tryck till plock och pack, distribution och svarshantering.

För en Jennikan finns inga hinder, bara oprövade, sporrande uppgifter.