Distribution

Distribution

jenni5Följande saker kan vi hjälpa dig med

  • Inköp av kuvert, tryckta eller otryckta.
  • Kuvertering
  • Tryckning, kopiering, Print on Demand mm.
  • Datauppläggning av adress/kundregister.
  • Adressering genom inkjetprinting
  • Distribution/utsändningar.
  • Postala kunskaper och kontakter.
  • Postinlämningar plus mycket mer…

Det som tar tid, är jobbigt och tråkigt för dig. Det gör vi gärna!
Vi sorterar, kuverterar, etiketterar, plockar, frankerar och falsar.